Wat tekenje ik?

30 delige televisieserie voor Omrop Fryslan/School TV

Ik tekende “live” de verhalen van mijn tweelingzus Nynke. Daarna gingen kinderen in het Fries raden wàt ik tekende. Pauline Los monteerde dat, onder einderedactie van Marja van de Leij, tot een zeer populaire serie.

Animatie: Stortebeker
Boek: Het grote mysterieboek